Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Minister   -  Organizaţii subordonate

Organizaţii subordonate

»»  Inspecţia de Stat în Construcţii

Inspecţia de Stat în Construcţii este organul unic de stat abilitat cu funcţia de control asupra aplicării întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii, respectării disciplinei în urbanism de către organele administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, implicate în activitatea de investiţionale, de concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare şi postutilizare a construcţiilor sau în producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.)

Șef al ISC - Genadie SAJIN, tel: 21-18-26

Şef-adjunct - Veaceslav POTOP, tel: 22-07-42

Anticamera- 23-80-24

www.isc.gov.md

 

 

»»  Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii “URBANPROIECT” (cu funcţii teritoriale)

Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii "URBANPROIECT" (cu funcţii teritoriale) 

(este instituția de stat ce efectuează cercetări în domeniul dezvoltării durabile a activităților urbanistice și arhitecturale în Republica Moldova; cercetări în domeniul amenajării teritoriului național, teritoriilor separate și localităților, etc. De asemenea, instituția constituie proiectantul general privind proiectele urbanistice de nivel republican, raional si local).

Director Iurie POVAR, 21-24-16; 20-45-67 Anticamera tel: 24-21-64, fax: 24-21-08 www.urbanproiect.md

 

 

»»  Î.S. Institutul de Stat de Proiectare “RURALPROIECT”

www.ruralproiect.md

Administrator - Ivan STIHII, tel: 22-19-22; fax: 22-45-97

 

»»  Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM”

Centrul desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi servicii în domeniile construcţiilor, produselor pentru construcţii şi protecţiei seismice a construcţiilor. De asemenea desfăşoară activităţi de armonizare a reglementarilor tehnice pentru construcţii si produse pentru construcţii cu cele ale Uniunii Europene, activităţi de elaborare a agrementelor tehnice, normativelor în construcţii şi codurilor practice.)

Director general - Anatolie IZBÎNDA, tel: 77-68-18; fax: 77-69-30, www.incercom.md

»»  Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor

Administrator - Valeriu VERSTIUC; tel: 24-22-27; 20-45-70; 22-73-48-FAX

»»  Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale”

Administrator - Ruslan CEBAN ; tel: 0 (22) 83-58-14; 
 anticamera - tel: 0 (22) 83-58-17; telefon fax 0 (22) 83-58-13.

 

»»  Î.S. Întreprinderea de stat specializată de executare a lucrărilor de explozie “INMEX”

Administrator - Andrei BRUNCHI; tel: 66-48-22, Inginer-şef - Brajnic Alexandru; tel: 56-10-82; fax: 56-76-20

»»  Î.S. „Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi”, Ucraina

FUCS Leonid Şaievici - Administrator; tel: 0038-37-36-35-238

»»  Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici”

Administrator -  Ion POPOV; tel: 0268-670-31; 

»»  Serviciul Naţional Locuinţe (în proces de lichidare)

Savca Grigorii, Lichidator, tel: 0 22 43-58-49

»»  Î.S. „Centrul de instruire “Inmacom-Didactic”

Administrator - Ion GORCEAG; tel: 55-33-93; fax: 52-31-12

»»  Î.S. \"SPB Constructorul\"

Administrator - Tudor COSTRU; tel: 55-04-79; fax: 52-88-99.

www.sanatoriul-constructorul.md

»»  Î.S. „Centrul de cultură Populară “Veselia”

Director - Ion VÎRLAN; tel/fax: 21-20-09

»»  Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

www.adrsud.md

Republica Moldova, MD - 4101 or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12  

Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi se constituie pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

Director – Maria CULEȘOV Tel. 0241-26-286

»»  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord

www.adrnord.md

Republica Moldova, MD-3100 or. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8A 

Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi se constituie pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

Director - Ion BODRUG Tel. 0231-61-908

 

 

 

»»  Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

www.adrcentru.md

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi se constituie pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

Director - Tudor MEȘINĂ Tel. 0268-41-236

 

 

 

»»  Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Anexa nr. 4  la Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008

Denumirea societăţii pe acţiuni Sediul (localitatea)
1 2
Întreprinderi de construcţii  
 
Întreprinderile de producere a materialelor de construcţie  
Societatea pe acţiuni «Ceramica-T»

Or. Taraclia

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1760265 | Vizitatori ieri: 1457 | azi: 662 | Online: 60


Servicii