Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Serviciul de presă   -  Noutăţi - MDRC a respectat legislația în vigoare în procesul de elaborare și consultare a proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor

MDRC a respectat legislația în vigoare în procesul de elaborare și consultare a proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor

  imprimare
02.06.2017   139 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor informează că elaborarea proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor a fost inițiată în anul 2012, în conformitate cu prevederile Programului de activitate al Guvernului „Integrare europeană: libertate, democrație, bunăstare" pentru anii 2011 - 2014" și al Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016. Obiectivul a fost de a elabora un cadru legal unitar care va reglementa relațiile din domeniile de planificarea teritoriului și urbanismului, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții, exploatarea construcțiilor, certificarea profesională a întreprinderilor din construcții, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare și executare a construcțiilor, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul utilizării și post utilizării construcțiilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform estimărilor Proiectului Băncii Mondiale "Doing Business", la capitolul autorizarea construcțiilor, țara noastră este plasată pe locul 165 din numărul 190 de țări evaluate. După aprobarea prevederilor proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor, numărul de proceduri pentru obținerea autorizației de construire va fi redus cu 13 proceduri din cele 27 existente, ceea va contribui la îmbunătățirea climatului de întreprinzător și investițional.

Pe parcursul a cinci ani, proiectul documentului a fost analizat și dezbătut în cadrul a 23 de mese rotunde, a unei expertizei juridice la Ministerul Justiției și expertizei anticorupție la Centrul Național Anticorupție, precum și a fost plasat pe pagina web a instituției la rubrica transparență decizională, proiecte de documente. Concomitent proiectul documentului a fost supus consultărilor publice la Ministerele: Educației; Culturii; Economiei; Finanțelor; Justiției; Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; Apărării; Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor; Agriculturii și Industriei Alimentare; Tineretului și Sportului; Mediului; Afacerilor Interne; Sănătății; Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția Relații Funciare și Cadastru, Consiliile raionale Sîngerei, Căușeni, Telenești, Rezina, Glodeni, Călărași, Criuleni, Ocnița, Orhei, Fălești, Leova; Federația Patronală „CONDRUMAT"; Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Uniunea Arhitecților din Republica Moldova; Asociația arhitecților din Republica Moldova; Uniunea Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Republica Moldova, instituțiile de proiectare Urbanproiect, Ruralproiect, Chișinăuproiect, Universinj și alte structuri din domeniul construcțiilor. 

Totodată, propunerile de completare și modificare a proiectului Codului au fost discutate în cadrul a 16 ședințe tematice la care au participat Federația patronală în construcții "CONDRUMAT", Federația Sindicatelor de Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS", inclusiv Grupul de reglementare a activității de întreprinzător a aprobat Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare a proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor.

În acest context, menționăm că în luna iunie 2016, prin Hotărârea de Guvern nr. 707, proiectul documentului a fost aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare.

Actul legislativ respectiv este elaborat în conformitate cu principiile și practicile UE,  va proteja ariile naturale și construite, va asigura o abordare diferențiată a planificării localităților, va obliga și responsabiliza toți actorii implicați în domeniu, va stabili procesul de monitorizare și control, va asigura transparența decizională, eficiența și securitatea energetică, precum și va asigura cerințe clare privind accesul persoanelor cu dizabilități.

Menționăm, că în cadrul Conferinței Națiunilor Unite "Habitat III", ce s-a desfășurat în luna octombrie 2016 la Quito, Ecuador, a fost aprobată noua agenda urbană privind dezvoltarea durabilă a localităților. În acest sens, proiectul Codului corespunde noilor tendințe mondiale de planificare și dezvoltare urbană.

După examinare, în cadrul comisiilor permanente ale Parlamentului Republicii Moldova pe 17 februarie 2017, proiectul Codului a fost votat în primă lectură. 

În prezent, membrii Parlamentului examinează pentru a propune modificări și completări la proiectul de document, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul Parlamentului.

2 iunie 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1760267 | Vizitatori ieri: 1457 | azi: 664 | Online: 62


Servicii